MOLENS WINSUM NA 15 JAAR BEIDEN WEER IN HET LICHT

Na bijna 15 jaar zullen in de donkere maanden van het jaar ook de buitenkanten van molen De Ster en De Vriendschap in Winsum ’s avonds weer branden. Het ontsteken van de lichten werd gedaan door wethouder Stefan van Keizerswaard en de voorzitter van de Wierdastichting, dhr. Dick Sennema.
In het afgelopen jaar is Molenstichting Winsum drukdoende geweest de elektra op al haar molens te laten inspecteren en te vernieuwen. Dankzij een gift van de Wierdastichting staat ook molen De Vriendschap weer in het licht.

Molen De vriendschap uitgebalanceerd

Molenaars waren vroeger zuinige mensen. Om kosten te besparen werden oude materialen in hun molens vaak hergebruikt. Dit resulteerde soms in een houtje-touwtje-constructie, maar het werkte. Zo werden de versleten wiggen in de tandwielen opgevuld met dunne plankjes of zeildoek. Daarmee waren ze langer te gebruiken. Uiteindelijk zijn de tandwielen niet meer goed vast te

Molen de Vriendschap, Winsum

Molen De Vriendschap

MOLEN DE VRIENDSCHAP De oorsprong van deze achtkante molen ligt niet in Winsum maar in Mensingeweer. Daar liet Cornelis Jans Pel in 1785 een standerdmolen afbreken om die te vervangen door een moderne achtkante stellingmolen met doorlopende stijlen.In augustus 1801 was Cornelis Jans Pel, nadat hij bekend had gemaakt zijn molen te willen verplaatsen naar

Molenonderhoud

Molenonderhoud wordt aangestuurd door opmerkingen van vrijwillige molenaars en door rapporten van Monumentenwacht. Alle molens van Molenstichting Winsum (behalve van de Aeolus te Adorp) staan er goed tot redelijk bij. Alle beschikbare gelden gaan op aan onderhoud. Molen de Meeuw in Garnwerd werd in april 2019 stilgezet door de molenaar omdat ineens het vangen niet