Molenonderhoud

Molenonderhoud wordt aangestuurd door opmerkingen van vrijwillige molenaars en door rapporten van Monumentenwacht. Alle molens van Molenstichting Winsum (behalve van de Aeolus te Adorp) staan er goed tot redelijk bij. Alle beschikbare gelden gaan op aan onderhoud.

Adorp: Zuidwest veld van de romp mist de buitenbekleding

Molen de Meeuw in Garnwerd werd in april 2019 stilgezet door de molenaar omdat ineens het vangen niet meer als voorheen verliep, onderzoek in de kap toonde enkele nieuwe fenomenen; er lagen splinters van de bus alk op de bonkelaar, de beet van bovenwiel op de bonkelaar was te diep (spiegeltjes) en de bandvang lag scheef over het bovenwiel. Dus voorlopig maar even niet draaien. Een molenbouwer, een molenbouwadviseur, enkele bestuursleden en de molenaar zochten gezamenlijk haar de oorzaak. Lag de bovenas nog goed in de halssteen, waren de voeghouten doorgebogen, was de opleggen van de windpeluw op de voeghoutkoppen verzakt? De molenbouwer klimt uit de stormluiken op de horizontale roede en onderzoek van zeer dichtbij de voorste voeghoutkoppen, deze staan open door krimpscheuren, inrotten (hoever?) en de scheuren zijn door onjuist plamuur- en schilderwerk gedeeltelijk een het zicht en inspectie door Monumentenwacht onttrokken.

Groot onderhoud met vervangen van voeghouten en windpeluw komt in beeld maar er wordt eerst besloten om meer onderzoek te doen. Het advies van de molenadviseur is; nauwkeurig inmeten van de verzakking, op orde brengen van de vang en overbrenging van bovenas naar bonkelaar, goed opstellen van de hals lagering en tenslotte na een periode van voorzichtig en alleen voor de prins draaien en daarna opnieuw opmeten of de verzakking verder doorzet. De molenaar wacht nog op een nieuw sabelijzer, het oude had te weinig gaten voor de spijlbout.

Molen de Ster, Winsum krijgt een grote onderhoudsbeurt die fors boven het onderhoud budget uitgaat. Een buitenroede met zelfzwichting van Bremer uit 1965 is aan vervanging toe. De EPDM=bedekking van de kap eist een grondig herstel. De overbrenging van bovenwiel naar bonkelaar vertoonde gebreken en liet van zich horen; nieuwe kammen in bovenwiel en bonkelaar.

In het centrum van Winsum vormt molen de Ster een duidelijke attractie. Daarnaast is het met zijn zelfzwichting op de buitenroede en een bezeilde binnenroede een geschikte examenmolen. Dus twee goede argumenten een herbestemming subsidie voor een (invaliden-) toilet te benutten.

Molen de Vriendschap, de tweelingmolen van de Ster heeft in de zomer van 2019 nieuwe rietbedekking gekregen. De molenaar heeft het bestuur gevraagd een molenaarsverblijf in de molen te ogen inbouwen. Ervaring met zelfwerkzaamheid van handige molenaar heeft op molen de Meeuw tot een prima molenaarsverblijf geleid. De molenaar van de Vriendschap krijgt materiaal en ondersteuning van het bestuur.

Molen De Wetsinger te Klein Wetsinge wordt wekelijks voor malen en regelmatig voor pellen gebruikt. Maal- en pelstenen hebben onderaandrijving. Recent is een elektromotor opgesteld die de bolspil van de maalstoel moet aandrijven. Dit lukte niet met een drijfriem op een extra wiel op de bolspil.

De oplossing wordt nu gezocht in wielen met een aandrijfketting. Echter heeft het taatslager van de bolspil het begeven. Een nieuw lager om de krachten in alle richtingen op te vangen is besteld.

Molen Aeolus wacht op restauratie. Een zeer krap tijdpad naar subsidieaanvraag kan de start dan in augustus mogelijk maken. Spannende en drukke tijden voor bestuur zijn aangebroken. Windgod Aeolus had niet zoveel geduld en blies in de storm van 9 februari 2020 een deel van het buitenbeschot van de romp weg. Het achtkante buitenbeschot bestaat uit verticale beplanking. Volgens het restauratiebestek waren de planken van goede kwaliteit red cedarhout; alleen reinigen en doorspijkeren/schroeven stond vermeld. De schade is niet door achterstallig onderhoud, er is duidelijk sprake van stormschade. De weggewaaide planken werden in de tuin van de buren teruggevonden. Een afgebroken red cedar stuk was als een speer door het garage dak van een van de buren geschoten.