Molen De Wetsinger, Klein Wetsinge

Molen de Wetsinger

Molen de Wetsinger Anno 2016 heeft deze molen de naam “De Wetsinger” gekregen, uiteraard naar hetdorp waar hij staat. De naam “Eureka” kwam daarmee te vervallen. De molen kreeg die laatste naam in 1988, bij de afronding van de toenmalige restauratie. Die naam was evenwel ouder: de in 1927 onttakelde en in 1968 geheel gesloopte

Landschapsschade door hoogspanningsleiding

Tot voor kort boden het kerkje van Klein Wetsinge en de molen De Wetsinger een fraai aanblik, samen vormden ze eeuwenlang het historische landschap rondom dit Groninger dorp.Omwonenden waren gelukkig met dit beeld vanuit hun huiskamer, duizenden dagelijkse treinreizigers en passanten over de N 361 keken om naar dit beeld met een blik van herkenning.

Molenonderhoud

Molenonderhoud wordt aangestuurd door opmerkingen van vrijwillige molenaars en door rapporten van Monumentenwacht. Alle molens van Molenstichting Winsum (behalve van de Aeolus te Adorp) staan er goed tot redelijk bij. Alle beschikbare gelden gaan op aan onderhoud. Molen de Meeuw in Garnwerd werd in april 2019 stilgezet door de molenaar omdat ineens het vangen niet

Molen De Wetsinger heropend

Op 17 september 2016 werd De Wetsinger officieel en feestelijk in gebruik genomen. Dat gebeurde symbolisch door Naomi Kromowidjojo die op dat moment in Rio de Janeiro bij de Olympische Spelen van 2016 aanwezig was. Zij is tot op heden nog steeds onze beschermvrouw van de molen.