Landschapsschade door hoogspanningsleiding

Tot voor kort boden het kerkje van Klein Wetsinge en de molen De Wetsinger een fraai aanblik, samen vormden ze eeuwenlang het historische landschap rondom dit Groninger dorp.
Omwonenden waren gelukkig met dit beeld vanuit hun huiskamer, duizenden dagelijkse treinreizigers en passanten over de N 361 keken om naar dit beeld met een blik van herkenning.

De aanleg van de 380 KV-hoogspanningsleiding vormt een onherstelbaar litteken in dit oude landschap.
De masten dringen zich op in dit beeld, vanuit welke richting je ook kijkt. Veel te dicht en te massief staan ze bij de Kerk en de molen De Wetsinger. De molenaars vrezen voor verminderde windvang en werveling ten gevolge van de masten. Molenbeshermingszones, ook wel molenbiotoop genoemd, zijn zones met een straal tot 400 meter waarin beperkende bepalingen voor de bebouwing en beplanting gelden. Deze worden volgens bestemmingsplannen getoetst.

De huidige energietransitie in Nederland steunt op gebruik van meer elektriciteit. Deze energie moet getransporteerd worden. Maar deze manier, met blijvende schade voor het landschap, is een misser. Protestacties van omwonenden en milieugroepen hadden na inspraak geen invloed. De mogelijkheid voor ondergronds transport werd van begin af aan van de hand gewezen. Molenstichting Winsum was en is tegenstander van de huidige leiding.
Meningen van omwonenden; “Het landschap heeft hier een eigen karakter en wordt totaal aangetast en bedorven door die enorme elektriciteitspalen.”
“ Die oude elektriciteitspalen moesten vervangen worden. En nu hadden ze een unieke kans om met die nieuwe aanleg ondergronds te gaan, we hebben met zijn allen ons best gedaan. Maar Tennet is een enorm machtige maatschappij en heeft het ondergronds gaan afgestemd. Er zijn enorm veel palen bijgekomen en de aantasting van het landschap wordt generatieslang voortgezet.”

Ids H. Van der Honing. Foto’s/tekst 18-09-2021