Molenstichting blij met gift voor herstel van ‘De Meeuw’

Onlangs nam de Molenstichting Winsum € 2.000,- in ontvangst van Lionsclub Het Hogeland. Het geld wordt besteed voor herstel van molen De Meeuw in Garnwerd. “Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor”, zegt voorzitter Peter Pauw, “want de kosten pakken hoger uit dan begroot en wij zijn afhankelijk van subsidies en giften”. Robin Weijenberg overhandigde de cheque namens de Lionsclub op de stelling van de molen.

Links voorziiter Peter Pauw en rechts Robin Weijenberg van Lions Hoogeland.

De Molenstichting beheert zeven molens uit de voormalige gemeente Winsum. De molens staan in Winsum, Wetsinge, Adorp, Sauwerd, Den Andel, Garnwerd en Feerwerd. Het zijn allemaal molens die koren malen tot meel en gerst pellen tot gort. Typische Groninger molens met een rijke historie.

Het zijn molens waar de wieken wind vangen via kleppen op de wieken. Alleen molen De Meeuw in Garnwerd werkt met zeilen op de wieken. De molen in Garnwerd is in meerdere opzichten bijzonder. Niet in de laatste plaats door de molenaar. Alex Buist is met zijn 30 jaar misschien wel de jongste molenaar van Nederland.

Getrouwd met De Meeuw
Op jonge leeftijd werd Alex gefascineerd door oude molens. Hij volgde in Meppel de opleiding tot molenaar en is al sinds zijn 18e levensjaar de molenaar in Garnwerd. “Ja, je mag gerust zeggen dat ik getrouwd ben met de molen. Ik weet er veel van en doe er bijna alles voor. In principe laat ik elke zaterdag de molen draaien. Dat moet, want wat voor een mens geldt, geldt ook voor een molen. Zij moet in beweging blijven”. Een tijdje terug bespeurde Alex problemen met het vangen van de molen. “Dat is het afremmen van de wieken na het draaien”, legt Alex uit. “De bovenas bleek verzakt en de kammen van het bovenwiel waren beschadigd.” Na onderzoek door molenbouwer Doornbos uit Adorp, een kundig restaurateur van molens, bleek een forse hersteloperatie nodig om de molen te kunnen blijven gebruiken. Er ligt een herstelplan op tafel. Zelfs de kap van de molen moet omhoog. Molenaar Alex is blij dat het werk inmiddels is aanbesteed en dat de molen wordt hersteld.

Nieuwe functies
De Molenstichting heeft de begroting nagenoeg rond, maar de kosten blijken toch telkens iets hoger uit te vallen. Peter Pauw: “Daarom zijn wij zo blij met de Lions. Het is wel publieksgeld waar wij afhankelijk van zijn. En zo kunnen we toch doen wat nodig is. “Als bestuur zijn we ook op zoek naar nieuwe functies. Bijvoorbeeld het houden van tentoonstellingen of voor kleine huiskamerconcerten. Garnwerd trekt veel bezoekers in het voorjaar en de zomer en dat biedt voor ons ook mogelijkheden. Wij tellen onze bezoekers niet, maar het zijn er jaarlijks zeker meer dan 10.000.” Eén ding staat voor de stichting voorop. “De unieke molens in de Groninger dorpen moeten blijven draaien. Elke molen heeft een eigen verhaal en hoe mooi is dat ze in functie blijven. Daarom zijn we ook zo blij met Alex. En met andere jonge mensen die een vakopleiding willen volgen, die met hun handen willen werken om ons cultureel erfgoed te behouden.”

Bezoek molen
In principe draait molen De Meeuw elke zaterdag in Garnwerd. Dan hangt de vlag uit en is de molen ook vrij toegankelijk. Als het werk in het voorjaar begint zal de molen een tijdje gesloten blijven. Als de molen hersteld is, krijgen de Lions uit dankbaarheid een rondleiding aangeboden. Lionsclub Het Hogeland zet zich in om mensen en instellingen te helpen. Dit doet zij door activiteiten te organiseren en gelden te genereren om bij voorkeur lokale goede doelen te ondersteunen. De gift voor de Molenstichting is afkomstig van de opbrengst van de onlangs gehouden Bridgedrive op zaterdag 4 november in de Doorrit van Café Bij Hammingh in Garnwerd met bijna 80 deelnemers.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *