Bascule terug in Molen De Jonge Hendrik

Tiddo Muda
Tiddo Muda

Tiddo Muda was een van de laatste beroepsmolenaars van Groningen. Hij werkte tot in de jaren 80 op molen de Jonge Hendrik te Den Andel. Deze molen was ingericht voor het pellen van gerst tot gort en voor het vermalen van tarwe tot bakkersmeel en bloem. Gort en meel van De Jonge Hendrik waren bestemd voor menselijke consumptie. Ook verwerkte en verhandelde de molenaar producten tot veevoer. De oude bedrijfsfuncties, malen en pellen zijn nog steeds mogelijk op de molen in Den Andel, thans in eigendom van Molenstichting Winsum.

De Bascule.
In molens vinden we vaak bascules als weegtoestel. Voor de handel in meel en gort had een molen goede weegschalen nodig. Deze bascules lijken grove apparaten voor afwegen van zakken meel en gort maar het waren in feite precisie-instrumenten. Er hoorde een serie gewichten bij die periodiek werden geijkt. Op diverse plaatsen in de molen stonden deze bascules. Vaak waar het meel van de maalsteen naar de opvangzak ging.

Overhandiging van de Bascule van Tido Muda door Gerda Wibbens en haar partner. Rechts bestuurslid Ids van der Honing

Op 11 januari 2024 bracht Gerda Wibbens de originele bascule van Tiddo Muda terug in molen De Jonge Hendrik. Gerda, een nicht van Tiddo Muda, had een levendige herinnering aan Oom Tiddo en zijn molen. Als klein meisje kwam ze er regelmatig. De molen was toen nog in bedrijf. Gerda en haar partner schonken naast de bascule ook een origineel bosje sleutels van de toegangsdeur. Met een rondgang van Gerda door de molen kwamen oude herinneringen weer naar boven. Ook een meegebracht familiealbum had waardevolle opnames van de molen

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *