Rolf Wassens ontving de Gou­den Zelfzwichter

Rolf Wassens die eerder dit jaar be­noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, is dit jaar vijftig jaar actief als molenaar. Een unicum voor de provincie Groningen, want van de in 1973 geslaagde molenaars is hij alleen nog in le­ven.

Een molen is een levend monument, dat betekent dat de oorspronkelijke functie van de molen behouden moet blijven. Nadat de meeste be­roepsmolenaars begin jaren 70 van de vorige eeuw gestopt waren dreigden de molens in verval te raken. In 1972 besloot een groepje molenliefhebbers het Gilde van Vrijwillige Molenaars op te richten, dat in 2022 werd hernoemd tot Gilde van Molenaars. In de statuten van het Gilde staat als doelstelling dat leden het belang van de molens in Nederland te dienen.

De toen 20-jarige Wassens slaagde voor zijn molenaarsexamen op molen De Meeuw in Garnwerd.
Na onder andere in Schiedam en zijn geboorteprovincie Dren­the als molenaar actief te zijn geweest, werd Wassens in 1980 verbonden aan koren-en pel­molen Joeswert in Feerwerd. Hij was hier vele jaren beroeps­matig meester-molenaar. Nog steeds is hij bij de Molenstichting Winsum als vrijwilliger actief.
Om zijn 50-jarig jubileum te marke­ren, reikte het Gilde woensdag in het Berlagehuis te Usquert
“De Gouden Zelfzwichter” uit een.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *