Werkzaamheden De Ster afgerond

Op Koningsdag werd op feestelijke wijze de langdurige onderhoudswerkzaamheden van molen De Ster afgesloten. Daarmee is voor geruime tijd het voortbestaan van dit Winsumer erfgoed weer verzekerd. Belangrijk omdat de twee molens, De Vriendschap en De Ster, volgens voorzitter Peter Pauw van de Molenstichting Winsum, beeldbepalend zijn voor het dorp. In zijn toespraak kort voor het symbolisch lichten van de vang (het in beweging zetten van de wieken) bedankte hij molenaar Aries Bolt. Aries noemde hij de stuwende kracht achter het grootonderhoud. Al in 2018 had de molenaar aangegeven dat er het een en ander nodig was om de toekomst van de molen voor langere tijd te garanderen. De Molenstichting Winsum moest daarom op zoek naar de benodigde gelden. Dankzij diverse subsidiegevers en een royale anonieme gift kreeg het bestuur uiteindelijk de ruim € 127.000,- bijeen. Om het herstel en het grootonderhoud van de molen in goede banen te leiden werd Wieringa Bouwadvies ingeschakeld.
De grootste reparatie betrof de buitenroede die door corrosie was aangetast. Opgemerkt moet worden dat er goed met de molen was omgegaan, want de oude roede zat er al 54 jaar in. Voor een roede is dat een uitzonderlijke lange periode. Afgelopen zomer werd met een hoogwerker de oude roede vervangen. 

Bij het grootonderhoud hoorde ook vervanging van de kammen, een soort tandwielen. Door middel van de kammen kan een wiel een ander wiel aandrijven. Deze kammen op het bovenwiel en op de bonkelaar grepen niet goed meer op elkaar in. Nadat er twee waren afgebroken moesten alle 110 kammen vervangen worden.

Ook de kap van de molen lekte. Daarom werd ook deze aangepakt.

De molen wordt veel bezocht. Ten behoeve van de vele bezoekers en vaak ook bassischoolklassen werd er in de molen een toilet aangebracht. Naast genoemde herstelwerkzaamheden werd ook de elektriciteit aangepakt. Helaas konden niet alle werkzaamheden voor de feestelijke heringebruikneming worden afgerond. Het hoognodige schilderwerk wacht op warmere dagen, en zal de komende maand plaatsvinden. Ook de bestelde nieuwe zeilen zijn nog niet geleverd.

Een molen hoort te draaien en dat kan inmiddels weer dankzij subsidiegevers als de Wierda Stichting, de Provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Hollandse Molen. Namens allen lichtte de voorzitter van de Wierdastichting, de heer Dick Sennema, samen met Aries Bolt de vang, waarmee de molen symbolisch in beweging werd gezet.

Leave Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *