Voor de restauratie van Molen De Meeuw komt de molenstichting € 18.000,- te kort.
Steun van alle kanten is voor ons van belang om dit beeldbepalende draaiende erfgoed in oude luister te herstellen.
Met uw donatie, geoormerkt voor Molen De Meeuw,  kunnen we de molen draaiende houden.

U kunt uw donatie overmaken via de Rabobank
NL38 RABO 0307 0815 83
ten name van Molenstichting Winsum
o.v.v. donatie Molen De Meeuw